Aan het kijken in

Columns

We gaan vooruit!

Volle kracht vooruit!

 

Visie Scheldekwartier

Op 22 december heeft de gemeenteraad bijna unaniem de ontwikkelingsvisie voor het Scheldekwartier vastgesteld. Hiermee ligt de weg open voor de verdere herontwikkeling van dit gebied tot een nieuwe bruisende stadswijk. Dat is goed nieuws voor Vlissingen en al die (potentiële) Vlissingers die zitten te smachten om een nieuwe passende woning in een unieke omgeving.

Het dossier Scheldekwartier is één van de vele lastige dossiers die wij met elkaar hebben op te lossen. Op de stapel die ik in 2014 als nieuwe wethouder aantrof lagen ook nog het ziekenhuisdossier, het Nollebos en niet in de laatste plaats de schrikbarende financiële situatie.

Vlissingse nuchterheid

Met een zakelijke en Vlissings nuchtere aanpak proberen wij als college deze dossiers te ontdoen van alle losse eindjes en achterhaalde afspraken. Dat dit af en toe met veel discussie en emotie gepaard gaat is erg vervelend maar wel begrijpelijk. Andere partijen komen namelijk voor hun soms al lang bestaande belangen op. Bij deze soms stevige debatten helpt het natuurlijk geweldig dat wij als bestuurders elkaar stevig steunen. Met mijn collega’s deel ik de liefde voor Vlissingen en ben ik zeer begaan met de toekomst van onze stad. 

Modern ziekenhuis

Het ziekenhuis is gelukkig behouden gebleven voor Walcheren. Op de locatie aan de Koudekerkseweg is de vernieuwbouw bijna klaar. Hopelijk werkt het frisse en sterk gemoderniseerde gebouw mee aan een het verder terugwinnen van het vertrouwen in het ADRZ. 

Nollebos

Met de opdracht in 2006 van de toenmalige gemeenteraad om grootschalige uitbreiding van bebouwing in het Nollebos toe te staan, zit inmiddels bijna heel Vlissingen in zijn maag. De komende maanden zullen we de huidige gemeenteraad vragen hier verstandige besluiten over te nemen. Het is jammer dat bij sommigen het beeld is ontstaan dat juist de huidige gemeenteraad en het huidige college verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Ook hier proberen we met elkaar de losse eindjes en achterhaalde afspraken op te lossen.

Schuldsanering

De zeer slechte financiële toestand van de stad is bij ons werk wel een bijzondere bijkomstigheid. Als de gemeente Vlissingen een normaal bedrijf was geweest, dan waren we al lang failliet verklaard. Een Nederlandse gemeente kan echter gelukkig niet failliet gaan, omdat daarmee een aantal belangrijke kerntaken niet meer worden uitgevoerd. Het ophalen van afval, het zorgen voor goede wegen en riolering, het verstrekken van uitkeringen; dat moet natuurlijk allemaal doorgaan.

Met behulp van de provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgen we dat deze kerntaken gewoon kunnen blijven uitgevoerd.

Inmiddels zitten we wel in de schuldsanering. Bij gemeentes noemen we dit een artikel 12-traject. Door bezuinigingen en het verwerven van extra inkomsten moeten wij ons maximaal inspannen om onze schulden terug te betalen. Uiteindelijk verwacht ik dat een deel van onze schulden zal worden overgenomen door het Rijk. We werken met elkaar met vlijt en volharding aan het leggen van een stevig nieuw fundament onder de gemeentefinanciën.

Even terugkijken, en dan weer met volle kracht vooruit!

2016 was in veel opzichten een enerverend en bewogen jaar. We hebben binnen de gemeente gelukkig weer goede stappen vooruit gezet. Ook kleinere zaken zoals de verplaatsing van de weekmarkt en een nieuw fietspad langs de Spuikom verhogen de leefbaarheid van de stad. Ook in 2017 hoop ik mijn steentje te mogen bijdragen aan het nog mooier maken van onze prachtige stad. Ik wens u een goede jaarwisseling toe en een bruisend en gezond nieuw jaar.

John de Jonge
Wethouder Lokale Partij Vlissingen

Column Wim Hirdes

Raadslid Wim Hirdes, LPV

Gepubliceerd op 27 december 2016

Wim Hirdes

Wim Hirdes

Visie Scheldekwartier aangenomen!

Vlissingen gefeliciteerd met het aannemen van de visie Scheldekwartier2016! Met een grote meerderheid is de visie Scheldekwartier 2016 op donderdag 22 december 2016 aangenomen. Alleen PvdA en Groen Links stemden tegen.
Door het aannemen van de visie ligt de weg open om grond te verkopen en huizen te bouwen op het Scheldekwartier. De grond is in 2004 ook daarvoor aangekocht. Er zijn inmiddels afspraken met ontwikkelaars die graag huizen willen bouwen en daarmee zal dit stukje Vlissingen snel bij de stad Vlissingen betrokken worden. Het is weer een positief signaal dat de gemeente Vlissingen in de lift zit.

Machinefabriek

Met het aannemen van de visie is ook de toekomst van de Machinefabriek een beetje veiliger. De afspraak was om in 2017 een besluit te nemen over de toekomst van de Machinefabriek. Met het aannemen van deze visie ligt ook de weg open om de Machinefabriek voor Vlissingen te behouden.

Raadslid Wim Hirdes, LPV
Tel. (06) 15 23 71 63, e-mail pwhirdes@zeelandnet.n

LPV wil evenwichtige spreiding vluchtelingen

Commissaris van de Koning, Han Polman, wil uiterlijk 15 mei a.s. van alle Zeeuwse gemeenten een voorstel krijgen voor reguliere opvang van 2.500 vluchtelingen in Zeeland voor 3 jaar. De gemeenten dienen met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers zelf een overeenkomst te sluiten. De gemeentraad is in dit proces democratisch besluitvormend.

De Lokale Partij Vlissingen stelt zich op het standpunt dat:

  • een evenwichtige geografische spreiding van vluchtelingen over héél Zeeland uitgangspunt moet zijn;
  • de huidige oppervlakte en aantal inwoners (bevolkingsdichtheid – inwoners/km2) van gemeenten daarbij een belangrijke maatstaf is;
  • vluchtelingen mensen zijn uit oorlogsgebieden of uit staten waar grove schendingen van mensenrechten plaatsvinden en die hun woongebied zijn ontvlucht uit vrees voor geweld of voor hun leven. Deze vluchtelingen moeten worden opgevangen.

Vlissingen is in landoppervlakte de kleinste Zeeuwse gemeente met de meeste inwoners per km2 en voorziet reeds in de nodige opvanglokaties voor ondermeer daklozen, drugsverslaafden en ex-gedetineerden.

De Lokale Partij Vlissingen vraagt het college om antwoord op de volgende vragen:

  1. Deelt het college deze standpunten van de Lokale Partij Vlissingen?
  2. Is het college, met verwijzing naar de tabel , het met de Lokale Partij Vlissingen eens dat de gemeente Vlissingen met de opvang van 50 vluchtelingen voor 3 jaar verspreid over Vlissingen, Souburg en Ritthem voldoet in haar opgaaf en aandeel in deze?
  3. Is het college het met de Lokale Partij Vlissingen eens dat een brede spreiding met kleine (bestaande) lokaties een beter draagvlak en integratie-effect heeft en beter beheersbaar en controleerbaar is dan grote(re) opvanglocaties in dichtbevolkte gebieden?
  4. Deelt het college de mening van de Lokale Partij Vlissingen dat er op korte termijn beleid moet worden ontwikkeld om te kunnen controleren en handhaven in opvang van alleen vluchtelingen zoals omschreven onder de 3e bullet en, zo ja, welke stappen kunnen daartoe worden gezet?

 

 

Voorstel spreiding vluchtelingenopvang Zeeland
Gemeente Inwoners Landoppervlakte (km²) Grootste plaatsen % opp van Zeeland inw per km² Verdeling
Borsele 22.613 141,72 ‘s-Gravenpolder, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp 7,94% 159,56 198,59
Goes 37.213 92,68 Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Kloetinge, Wolphaartsdijk 5,19% 401,52 129,87
Hulst 27.376 201,44 Clinge, Hulst, Kloosterzande, Sint Jansteen 11,29% 135,90 282,27
Kapelle 12.640 37,13 Biezelinge, Kapelle, Wemeldinge 2,08% 340,43 52,03
Middelburg 47.889 48,54 Arnemuiden, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland 2,72% 986,59 68,02
Noord-Beveland 7.416 85,82 Colijnsplaat, Kamperland, Kortgene, Wissenkerke 4,81% 86,41 120,26
Reimerswaal 22.260 101,99 Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Yerseke 5,72% 218,26 142,91
Schouwen-Duiveland 33.737 230,07 Bruinisse, Burgh-Haamstede, Nieuwerkerk, Zierikzee 12,90% 146,64 322,39
Sluis 23.651 279,67 Aardenburg, Breskens, Oostburg, Sluis 15,68% 84,57 391,89
Terneuzen 54.658 250,65 Axel, Hoek, Sas van Gent, Terneuzen 14,05% 218,07 351,23
Tholen 25.418 147,09 Sint-Annaland, Sint Maartensdijk, Sint Philipsland, Tholen 8,24% 172,81 206,11
Veere 21.961 133,13 Koudekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Westkapelle 7,46% 164,96 186,55
Vlissingen 44.438 34,18 Oost-Souburg, Vlissingen, West-Souburg 1,92% 1300,12 47,90
381.270 1784,11 2.500,00

 

Plannen Vlissings Buitenhavengebied

De havens van Vlissingen, de ontwikkeling en het verval

In de negentiende eeuw werden in Vlissingen de Buitenhaven en achter de sluizen, samen met het Kanaal door Walcheren, de Eerste Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd. Vlissingen kreeg een spoorverbinding met Bergen op Zoom en een fraai station tussen de Binnenhavens en Buitenhaven en verwierf zich daarmee een economisch uitermate strategische positie.

Direct na de ingebruikname van de havens vestigde in 1875 scheepswerf ‘De Schelde’ zich in Vlissingen op de terreinen van de voormalige Marinewerf, en in de buitenhaven vestigde zich de Stoomvaartmaatschappij ‘Zeeland’ met de verbinding naar Engeland. Vlissingen groeide en bloeide en het inwonertal in de periode 1875-1900 verdubbelde notabene naar bijna 19.000!

De spin-off was een feit, én het ultieme  bewijs dat je eerst moet investeren om te kunnen renderen; de kost gaat immers voor de baat.

In de 20e eeuw zette de ontwikkelingen in dit havengebied zich verder door en de economie en het toerisme floreerden. De trias “havens, industrie en toerisme” van burgemeester van Woelderen vormden in de jaren 30 van de vorige eeuw de pijlers voor deze ontwikkelingen en getuigden van lef en een gemeente(raad) met een ondernemersgeest die wist waar de kansen lagen en hoe deze te verzilveren waren.

Met het vertrek van onder meer de marinehaven in de jaren 70-80, gevolgd door de Olau Line en niet te vergeten de veerdienst Vlissingen – Breskens raakte het buitenhavengebied in verval. Een groot, onooglijk en verlaten Veerplein werd het nieuwe zicht op de entree van Vlissingen…

In plaats van toen al de bakens te gaan verzetten, te herinvesteren en in te spelen op veranderingen in de (wereld)economie en de arbeidsmarkt koos de gemeente Vlissingen, al vanaf de jaren 60, voor het drastisch slopen en het toebrengen van onherstelbare schade aan de historische binnenstad, het uit de grond stampen van nieuwbouwwijken en prestigieuze miljoenenprojecten zoals de verbouw van het stadhuis dat ook nog eens miljoenen duurder uitpakte dan was begroot. En dat alles nota bene onder de slogan “geen stenen maar mensen”.

Het inwoneraantal bleef groeien maar de werkgelegenheid liep terug De sociale woningen en voorzieningen werden verder opgeschroefd en Vlissingen verwierf landelijk nieuwe naam en faam als “Centrumgemeente voor Daklozen en Verslaafden” en verloor haar eeuwenoude roem als handelsstad.

De opkomst van politieke milieupartijen en andere milieubewegingen zorgden voor verdere afbraak van economische ontwikkelingen en werkgelegenheid en leidden onder meer tot de teloorgang van de plannen voor de Westerschelde Container Terminal.

Goud in handen

Met de komst van de Kenniswerf en tal van nieuwe ontwikkelingen rond de Binnenhavens is het besef inmiddels terug gekomen dat Vlissingen goud in handen heeft door haar strategische ligging  aan de monding van de Westerschelde. Ook voor niet watergebonden bedrijven zijn  locaties aan onze Binnenhavens en Buitenhaven uniek: goed toegankelijk via de weg of het spoor en met het mooiste zicht dat er is … op zee! Onze ligging met onze havens hebben de potentie die we zo hard nodig hebben om onze economie een boost te kunnen geven. Maar daarvoor zal het gebied eerst weer bouwrijp moeten worden gemaakt. Een taak die primair aan de gemeente is, en noodzakelijk voor een economische structuurverbetering dat een klimaat biedt waarin ondernemers weer durven te investeren.

Plan voor verdere herontwikkeling Buitenhavengebied

De komst van, de inmiddels veel besproken, Marinierskazerne zorgt er voor dat de Oostkant van de Buitenhaven in één klap nieuw leven wordt ingeblazen. Dit zal direct en indirect werkgelegenheid met zich meebrengen en met een juist woningaanbod ook nieuwe Vlissingers. Aan de noordkant is het bedrijven terrein Souburg I inmiddels volop in ontwikkeling en bijna vol gebouwd. Het aangrenzende gedeelte Souburg II dient nu bouwrijp te worden gemaakt voor verdere ontwikkeling. Om ook het gebied Buitenhaven-West aan de buitenhaven bouwrijp te maken heeft de Provincie Zeeland, havenbedrijf Zeeland Seaports en de Gemeente Vlissingen , met steun van de Rijksoverheid uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de Buitenhaven en omgeving een plan gemaakt om ook dit gebied nieuw leven in te blazen met “droge en natte bedrijventerreinen”.

Daarbij is de samenhang als één geheel met de marinierskazerne meegenomen. Het FES-project Buitenhaven heeft specifiek betrekking op de deelgebieden: Buitenhaven-West en Souburg II. Souburg II betreft daarin de ontwikkeling van een droog bedrijventerrein, inclusief aanpassing en verbetering van de infrastructuur.

Zeeland Seaports is in dit plan verantwoordelijk, en draagt daarbij het risico, voor de realisatie van het deelgebied Buitenhaven-West en draagt zorg voor financiering van hun eigen project. Buitenhaven-West voorziet in het verleggen van de primaire waterkering, de dijk, tegen de spoorweg aan, de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar het gebied (oude Veerhavenplein en omstreken) en het ontwikkelen van ongeveer 4 hectare uitgeefbaar nat bedrijventerrein.

Kosten

De Gemeente Vlissingen ontvangt van de Provincie Zeeland in totaal ruim 5,7 miljoen euro en moet zelf 2,8 miljoen euro financieren.  Met de financiële problemen en de artikel 2 status waarin de gemeente verkeert is dit uiteraard moeilijk uit te leggen, maar “de artikel 12 inspecteur” van het Rijk die orde op zaken stelt in Vlissingen stelt dat dit project “Onontkoombaar en Onuitstelbaar” is, waarmee hij de noodzaak en het belang voor de economische ontwikkeling onderschrijft. De Lokale Partij Vlissingen is blij met deze steun want onderschrijft ook het belang, zo niet de noodzaak, om dit trategische gebied nieuw leven in te blazen.

Twee voor twaalf, en de Vlissingse gemeenteraad twijfelt ?

Tijdens de adviesraad van donderdag 3 december 2015 bleken de tweemansfractie van het CDA en de eenmansfractie van de POV (Progressief Ondernemend Vlissingen) uit de oppositie deze investering niet te zien zitten.  Zie: http://www.pzc.nl/regio/walcheren/raad-vlissingen-twijfelt-of-bedrijven-komen-voor-de-marinierskazerne-1.5507472 
Als de raad, zoals dit artikel doet vermoeden, al zou twijfelen dan geldt dat in ieder geval niet voor de Lokale Partij Vlissingen. Wij zijn van mening dat het niet instemmen met deze plannen, met juist nu de steun en advies van de overheid en deelname van Zeeland Seaports, onverstandig en onverantwoord is.

Afwijzen van deze plannen is slecht voor onze toekomst en onze economie, slecht voor de werkgelegenheid en daarmee ook slecht voor alles wat daarmee samenhangt; het toerisme, ons kernwinkelgebied, het onderwijs, de sport, de zorg en noem maar op.

De FES subsidie  verstrijkt op 1 januari aanstaande en daarmee is het inmiddels “twee voor twaalf”.

De Lokale Partij Vlissingen zal vóór deze plannen stemmen en hoopt, en rekent er op , dat behalve het CDA en de POV, de overige  24 van de 27 raadsleden ook het “Onontkoombare en Onuitstelbare” inzien en ook vóór dit voorstel stemmen.

Stemt de gemeenteraad tegen deze plannen dan zullen bedrijven en ondernemers van harte welkom worden geheten aan “de Trekdijk”,  het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein  van onze buurgemeente Middelburg, en kan Vlissingen haar kostbare percelen in het Buitenhavengebied als verliespost afboeken en wachten op nieuwe kansen die zich in deze vorm niet snel meer zullen voordoen.

Het definitieve besluit zal worden genomen in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar, op 17 december aanstaande.

Mark Weug
Lokale Partij Vlissingen Lees Verder