Over ons

Benieuwd naar onze kandidaten?

naar het verkiezingsprogramma

We gaan vooruit!

Volle kracht vooruit!

 

Visie Scheldekwartier

Op 22 december heeft de gemeenteraad bijna unaniem de ontwikkelingsvisie voor het Scheldekwartier vastgesteld. Hiermee ligt de weg open voor de verdere herontwikkeling van dit gebied tot een nieuwe bruisende stadswijk. Dat is goed nieuws voor Vlissingen en al die (potentiële) Vlissingers die zitten te smachten om een nieuwe passende woning in een unieke omgeving.

Het dossier Scheldekwartier is één van de vele lastige dossiers die wij met elkaar hebben op te lossen. Op de stapel die ik in 2014 als nieuwe wethouder aantrof lagen ook nog het ziekenhuisdossier, het Nollebos en niet in de laatste plaats de schrikbarende financiële situatie.

Vlissingse nuchterheid

Met een zakelijke en Vlissings nuchtere aanpak proberen wij als college deze dossiers te ontdoen van alle losse eindjes en achterhaalde afspraken. Dat dit af en toe met veel discussie en emotie gepaard gaat is erg vervelend maar wel begrijpelijk. Andere partijen komen namelijk voor hun soms al lang bestaande belangen op. Bij deze soms stevige debatten helpt het natuurlijk geweldig dat wij als bestuurders elkaar stevig steunen. Met mijn collega’s deel ik de liefde voor Vlissingen en ben ik zeer begaan met de toekomst van onze stad. 

Modern ziekenhuis

Het ziekenhuis is gelukkig behouden gebleven voor Walcheren. Op de locatie aan de Koudekerkseweg is de vernieuwbouw bijna klaar. Hopelijk werkt het frisse en sterk gemoderniseerde gebouw mee aan een het verder terugwinnen van het vertrouwen in het ADRZ. 

Nollebos

Met de opdracht in 2006 van de toenmalige gemeenteraad om grootschalige uitbreiding van bebouwing in het Nollebos toe te staan, zit inmiddels bijna heel Vlissingen in zijn maag. De komende maanden zullen we de huidige gemeenteraad vragen hier verstandige besluiten over te nemen. Het is jammer dat bij sommigen het beeld is ontstaan dat juist de huidige gemeenteraad en het huidige college verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Ook hier proberen we met elkaar de losse eindjes en achterhaalde afspraken op te lossen.

Schuldsanering

De zeer slechte financiële toestand van de stad is bij ons werk wel een bijzondere bijkomstigheid. Als de gemeente Vlissingen een normaal bedrijf was geweest, dan waren we al lang failliet verklaard. Een Nederlandse gemeente kan echter gelukkig niet failliet gaan, omdat daarmee een aantal belangrijke kerntaken niet meer worden uitgevoerd. Het ophalen van afval, het zorgen voor goede wegen en riolering, het verstrekken van uitkeringen; dat moet natuurlijk allemaal doorgaan.

Met behulp van de provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgen we dat deze kerntaken gewoon kunnen blijven uitgevoerd.

Inmiddels zitten we wel in de schuldsanering. Bij gemeentes noemen we dit een artikel 12-traject. Door bezuinigingen en het verwerven van extra inkomsten moeten wij ons maximaal inspannen om onze schulden terug te betalen. Uiteindelijk verwacht ik dat een deel van onze schulden zal worden overgenomen door het Rijk. We werken met elkaar met vlijt en volharding aan het leggen van een stevig nieuw fundament onder de gemeentefinanciën.

Even terugkijken, en dan weer met volle kracht vooruit!

2016 was in veel opzichten een enerverend en bewogen jaar. We hebben binnen de gemeente gelukkig weer goede stappen vooruit gezet. Ook kleinere zaken zoals de verplaatsing van de weekmarkt en een nieuw fietspad langs de Spuikom verhogen de leefbaarheid van de stad. Ook in 2017 hoop ik mijn steentje te mogen bijdragen aan het nog mooier maken van onze prachtige stad. Ik wens u een goede jaarwisseling toe en een bruisend en gezond nieuw jaar.

John de Jonge
Wethouder Lokale Partij Vlissingen

Column Wim Hirdes

Raadslid Wim Hirdes, LPV

Gepubliceerd op 27 december 2016

Wim Hirdes

Wim Hirdes

Visie Scheldekwartier aangenomen!

Vlissingen gefeliciteerd met het aannemen van de visie Scheldekwartier2016! Met een grote meerderheid is de visie Scheldekwartier 2016 op donderdag 22 december 2016 aangenomen. Alleen PvdA en Groen Links stemden tegen.
Door het aannemen van de visie ligt de weg open om grond te verkopen en huizen te bouwen op het Scheldekwartier. De grond is in 2004 ook daarvoor aangekocht. Er zijn inmiddels afspraken met ontwikkelaars die graag huizen willen bouwen en daarmee zal dit stukje Vlissingen snel bij de stad Vlissingen betrokken worden. Het is weer een positief signaal dat de gemeente Vlissingen in de lift zit.

Machinefabriek

Met het aannemen van de visie is ook de toekomst van de Machinefabriek een beetje veiliger. De afspraak was om in 2017 een besluit te nemen over de toekomst van de Machinefabriek. Met het aannemen van deze visie ligt ook de weg open om de Machinefabriek voor Vlissingen te behouden.

Raadslid Wim Hirdes, LPV
Tel. (06) 15 23 71 63, e-mail pwhirdes@zeelandnet.n