Wethouder

John de Jonge
Wethouder, loco-burgemeester (status ná verkiezingen 2018: demissionair)
Mail

 

De heer J. (John) de Jonge is wijkcollegelid van de wijk Paauwenburg en Westduin (inclusief Boulevards).

Beleidsterreinen

 • Economische zaken;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Financiën.

Projecten

 • Ziekenhuis (ver)nieuwbouw (duo-collegelid is wethouder A. Vader);
 • Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder J. Elliott).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Delta Nutsbedrijven, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd.

Vervanging

Naast dat voor enkele projecten met duo’s wordt gewerkt, geldt de volgende vervanging:

 • Wethouder J. de Jonge vervangt wethouder J. Elliott;
 • Wethouder J. Elliott vervangt wethouder J. de Jonge;
 • Wethouder S. Stroosnijder vervangt wethouder A. Vader;
 • Wethouder A. Vader vervangt wethouder S. Stroosnijder.