Over ons

De Lokale Partij Vlissingen is een typisch Vlissingse politieke partij opgericht door Wim Hirdes, en sinds 1998 vertegenwoordigd in de Vlissingse gemeenteraad. Als lokale partij hebben wij géén bindingen met of verplichtingen aan landelijke partijen. Onze leden zijn gemotiveerde mensen, die uit ideële overwegingen en met een pragmatische aanpak alle politieke facetten van de Vlissingse samenleving volgen en, waar nodig, op reageren. De LPV staat tussen het volk en luistert. Inwoners en ondernemers maar ook onze bezoekers vormen onze bron van inspiratie.

Ons doel is eenvoudig: bestuurlijke ondersteuning van de lokale belangen van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Dit houdt in dat we proactief inspelen op de alledaagse gemeentepolitiek, en tegelijkertijd toekomstgericht werken met een duidelijke visie.

De Lokale Partij Vlissingen heeft de ambitie om in het belang van de inwoners van de gemeente Vlissingen een goed functionerend gemeentebestuur aan te stellen en aan te sturen.

Als kiesgerechtigde inwoner van Vlissingen kunt u een keuze maken tussen oude of nieuwe politiek.

Wilt u kennis maken met de “Lokale Partij Vlissingen” of wilt u lid worden dan kunt zich hiervoor aanmelden.