Wethouder

John de Jonge
wethouder, 2e loco-burgemeester
Mail

 

De heer J. (John) de Jonge is wijkwethouder van de wijk Middengebied.

Beleidsterreinen

 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening, grexen;
 • Economie, campus Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Impuls.

Projecten

 • Ziekenhuis (ver)nieuwbouw (duo-collegelid is wethouder A. Vader);
 • Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder J. Elliott).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. PZEM, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger Veiligheidscentrum Zeeland, onbezoldigd;
 • Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd;
 • AB en DB lid GR Zeeland Seaports, onbezoldigd;
 • Lid raad van advies stichting Dok41/Kenniswerf Zeeland, onbezoldigd.

Vervanging

Collegeleden vervangen elkaar